O nás

  • Pracujeme s informáciami v zdravotníctve a súvisiacich oboroch. Sme špecialisti na komunikáciu s verejnosťou a odborníkmi. Sme súčasťou skupiny IDS, ktorá od svojho založenia v Holandsku v roku 1988 rozšírila svoje pôsobenie už do 15 krajín na 4 svetadieloch.
  • Naše poslanie je iniciovať a podporovať každodenný dialóg medzi pacientmi, lekármi a ďalšími profesionálmi zdravotnej starostlivosti. Cez našu prepracovanú a komplexnú sieť prúdia informácie o prevencií a liečbe ochorení, zdravom životnom štýle a ďalších témach k pacientom, ako aj k odbornej verejnosti.
  • Organizujeme a distribuujeme vzdelávacie a informačné kampane. Sme spoľahlivým a skúseným partnerom štátnych a neštátnych organizácií, lekárov a firiem.