FOTOGRAFIE Z ČAKÁRNI

ukážky nainštalovaných obrazoviek v čakárňach lekárov

MUDr. Michaela Černá

MUDr. Gabriela Kaderová

MUDr. Jarmila Jeleníková

Adresa ordinácie:
Šusteková 2

Bratislava

Adresa ordinácie:

SNP 93

Trnava – Smolenice

Adresa ordinácie:

Limbová 4

Trnava